art is a thought behind art

Art is just as much about searching as it is about creating.

But if that is so, searching of what?

For ways of entering reality, of entering into the world.

Karl Ove Knausgard

These lines by a Norwegian biographical writer serve well as an opening speculation for what I have been planning to write for a long time – relation between one’s sanity and one’s created art. I waited for the right moment, and here it unfolded in front of me in The Munch’s Museum in Olso a couple of weeks ago. There, among hundreds of Edvard Munch’s paintings (except for “Scream” to our great disappointment) we were granted that rare, precious opportunity to look closer at a mentally tormented man’s heart presented wide open. It was Munch’s greatest struggle and victory – continuous slits into his vulnerable personality in order to bleed all over canvas. I don’t want to lose my followers by sounding too tragic too often; however, I should admit there is this force majeure attraction to all beautiful things that have ever been created under influence of extreme sadness and depression.

The Munch Museum divides the artist’s work in four stages. There is Light and Landscape that consists of his earlier work, bright and light, and cheerful external world. In one of paintings, Munch puts the sun as the main object which is kind of peculiar thing to do (the sun is usually one of many things in a landscape). Or, I just love to find nutty things in his work. The second stage Forest is already darker in its shades. The forest is deadly quiet, no sign of living beings around, there’s a plenty of room for a viewer to put his own personal existential angst into it. Well, if you don’t have it, it is more likely you won’t end up in the Munch’s Museum in the first place. The third stage of Chaos and Energy includes paintings after years of alcoholism and a heavy breakdown. The focus shifted to introversion. Ironically and maybe a tiny bit predictably, this was the artist’s most fruitful period with a few neglectful brush works that are now breathtakingly famous. Shadows and rings in Munch’s woodcuts, his reaction against realism crates a stir in one’s soul – if you don’t know depression, you get just a noticeable feel, if you do know it, you wish you could transform into something as powerful as Munch’s painting. The last stage of the exhibition The Others includes the portraits of Munch’s close friends and contemporaries.

apple tree munch

“Apple Tree in the Garden”, one of Munch’s earlier paintings // “Ābele dārzā”, viens no agrākajiem E. Munka darbiem

forest munch

“Forest” threatens with latent element within nature // “Mežs” draud, ka dabā kāds vienmēr tev uzglūn

jealousy munch

Cuts and scratches, rough surfaces and dripping paint of “Jealousy” // “Greizsirdības” griezieni un skrāpes, raupjums un smērējums

Not to leave with the impression that the Nordic art is just gloomy, I recommend taking advantage of your occasional visit to Oslo – go and see sculptures in Frogner Park in outskirts of the city. I learnt about the great Norwegian sculptor Gustav Vigeland (1869-1943) only before the visit to Oslo, and was astonished by his unusual, unique art style. Before you head to the park, make sure you are ready to witness humanity represented as never before. The life cycle around the monolith aka human tower was my favorite part. Every sculpture captures gamma of subtlest emotions and relationships. The park is very impressive indeed, and doesn’t leave one indifferent.

vigeland 2

Perhaps the largest sculpture park in the world with more than 200 sculptures in bronze, granite and cast iron // Iespējams, lielākais skulptūru parks pasaulē ar vairāk nekā 200 bronzas, granīta un čuguna skulptūrām

I recently read a twist on my all times favorite hashtag #lifeisart – unhappy life is art. I don’t know.  Art makes you think and question things. Why people assume that simple, old-fashioned thinking is something sad or depressing, or complex, I still don’t know. Munch is a genius, Nordic art is gorgeous, there’s a lot of mental conflict into it. While that is not the only prerequisite for creativity, it often creates beauty beyond any words. So I shut up here and just admire colors and forms, and think a bit.

vigeland 1

We think it’s a good time to be alive and travel, and widen motherfucking horizons // Mēs visas trīs domājam, ka ir labi dzīvot un ceļot, un paplašināt MF redzesloku

Māksla ir gan meklējumi, gan radīšana.

Un ja tā, tad kas tiek meklēts?

Ceļš uz realitāti, vārti uz pasauli.

Karls Ove Knausgards

Lai tad šie norvēģu autobiogrāfiju rakstnieka vārdi kalpo par ievadu prātojumam par svarīgu tēmu – sakarībām starp mākslinieka ārprātu un viņa radīto mākslu. Ilgu laiku meklēju piemērotu mirkli šai tēmai, un nu tāds radās Edvarda Munka muzejā Oslo. Tur, starp simtiem mākslinieka darbu (kuru vidū diemžēl nebija slavenais “Kliedziens”), mums, parastajiem mirstīgajiem, tika dāvāta iespēja ieskatīties garīgi nelīdzsvarota, toties ģeniāla cilvēka dvēselē. Munka lielākais cīniņš un uzvara bija nebeidzami cirtieni viegli ievainojamajā sirdī, lai tad asiņotu pār gleznojamo audeklu. Te es ar savu traģiku, iespējams, aizbaidīšu, kādu no “foloveriem”, – atzīstu, nepārvarama vara velk mani pie skaistām lietām, kas radītas skumju un depresijas ietekmē.

Munka muzejā izstāde ir sadalīta četrās tēmās. Pirmā ir “Gaisma un ainava”, kas sastav no agrīnajiem darbiem, spilgtiem, gaišiem, pat priecīgiem apkārtnes attēlojumiem. Vienā no gleznām Munks izvēlējies sauli par galveno objektu, kas šķiet savādi, saules tomēr parasti ir fonā starp daudzam citām lietām. Vai nu arī es esmu tendēta uz divainību meklēšanu viņa darbos. Otrajā zālē ar nosaukumu “Mežs” izvietotas tumšākas un eksistenciālākas gleznas. Mežs ir kluss, pamiris, ne vienas dzīvas radības. Vērotājam izbrīvēta telpa  trauksmes sajūtai. Ja tev tāda nepiemīt, tad ko tu, pie velna, dari Munka galerijā? Trešā izstāde “Haoss un enerģija” apkopo darbus, kas radušies pēc alkoholisma posma mākslinieka dzīvē, kuram sekoja nervu sabrukums, un darbos sāka parādīties nosliece uz introversiju. Ironiski un mazliet arī paredzami, šis periods ir bijis visauglīkākais ar vairākiem it kā nevīžīgiem otas švīkājumiem, kas mūsdienās kļuvuši slaveni un kosmiski dārgi. Ēnas un auras Munka kokgriezumos, viņa dumpošanās pret realitāti aizkustina – ja nezini depresiju, tad tā uzvēdī, kā pavisam viegla vēja pūsmiņa, un ja zini, tad vīksti dūres un pukojies, ka nevari vadīt savu destruktīvo patību, lai radītu kau ko tik spēcīgu kā Munka krāsu gammu. Pēdējā izstādes daļa “Citi” veltīta mākslinieka draugu un laika biedru portretiem, kurus viņš arī pa vidu citam mīlējis gleznot.

Lai jums nerastos iespaids, ka norvēģu māksla ir tikaiun vienīgi traģikas kalngals, bildīšu paris vārdus par to, kas noooooteikti ir jāredz Oslo – Frognera parks! Par Gustavu Vīgelandu (1869 – 1943) es uzzināju vien īsi pirms brauciena uz Oslo, un biju neparastā, īpatnējā stila pārsteigta. Pirms doties uz parku jāsagatavojas skatīt cilvēku no pavisam jaunas perspektīvas, kā vēl nekad. Mans mīļākais darbs bija no cilvēku figūrām celts milzīgs monolīts ar cilvēka dzīves ciklu atainojumu tam apkārt. Katra skulptūra ietver plašu cilvēcisku emociju un attiecību spektru. Iespaidīgs parks, tematika, izpildījums, kas neatstās vienaldzīgu.

Nesen uzgāju mana mīļākā “heštega” #lifeisart variāciju – nelaimīga dzīve ir māksla. Nezinu. Māksla liek domāt un uzdot jautajumus, vai tas, kā tu skaties uz lietām ir vienīgais pareizais veids. Kāpēc cilvēkiem šķiet, ka vienkārša vecmodīga domāšana ir vienmēr kaut kas skumjš, depresīvs, sarežģīts, man līdz pat šai baltai dienai  nav skaidrs. Munks darbos un norvēģu mākslā kopumā ir daudz mentālā konflikta, kas nepārprotami ļauj attēlot lietas no neticami skaista rakursa, tomēr tas nav galvenais radošuma rekvizīts. Šeit es apklusīšu līdz nākamajam skumjajam māksliniekam manā ceļā, vienkārši apbrīnošu krāsas un formas, un ilgi un gari domāšu.

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “art is a thought behind art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s