obsessively grateful:2016

It would be easy to say that 2016 just sucked, and I can’t name a good thing about it. It would be awfully unfair though. I add twelve photos and the lessons I learnt this year that makes this year pretty awesome in the end. I won’t pretend I know how to be grateful for hard lessons. I just let them all go to hell and focus on positive stuff, I’ve got plenty of it.

Visvieglākais būtu teikt, ka 2016.gads bija mēsls, un nav nekā, ko tur cilāt. Tas gan nebūtu taisnīgi. Pievienoju divpadsmit fotogrāfijas un mācības, ko guvu aizejošajā gadā un kas to padarīja par skaistu laiku. Es neizlikšos, ka esmu iemācījusies mīlēt grūtības. Neesmu. Izvēlos palaist slikto un koncentrēties uz labo. Tā man šogad bijis daudz.

january-2016

January: Australia. The place that taught me to love the ocean and Mother Nature so much that I can’t imagine my life without a hike or a boat ride in rocky waters anymore. The country that turned me back to what’s real beautiful. // Janvāris iesākās Austrālijā, valstī, kura man iemācīja mīlēt okeānu un dabu tik stipri, ka vairs nevaru iedomāties dzīvi bez maza pārgājiena vai brauciena ar laivu vētrainos ūdeņos. Austrālija atgrieza mani pie tā, kas ir īsts un skaists,- pie zemes.

february-2016

In February, my birthday gift to myself was a trip to Tasmania. I gained the feeling that the world is in my pocket because I’ve got so far that the next stop would have been Antarctica. The photography with a frog-mouth (me on the right) was taken in a Tasmanian devils’ sanctuary. // Februārī sev dzimšanas dienā uzdāvināju ceļojumu uz Tasmāniju. Tas deva jaunu skatu uz pasauli – viss ir iespējams, ja jau esmu esmu tikusi tik tālu, ka nākamā pietura ir Antarktīda. Šeit pozēju  Tasmānijas velnu rezervātā ar putnu,  kuru, no angļu valodas tieši tulkojot, sauc par vardes muti (es bildē pa labi) tā knābja un dziesmas dēļ.

march-2016

March: the road trip Sydney- Melbourne. I learnt that 1200 km are doable in about 18 h. The selfie is from the Royal National Park. It’s Figure Eight Pools that are reachable only at low tide. // Martā ceļojumā no Sidnejas uz Melburnu es iemācījos, ka 1200 km ir 18 h brauciens. Selfijs bildēts kādā nacionālā parka piekrastē, kas pieejama tikai bēguma laikā.

april-2016

April: my parents came to visit me in Australia. Here we are trying delicious seafood in Sydney Fish Market. The lesson would be making the best out of the worst – I hated the thought of leaving Australia but I was over the moon to host my parents that I hadn’t seen for two years. // Aprīlis, kad vissliktāko scenāriju rediģēju uz labāko, atstājot Sidneju un tajā pašā laikā uzņemot vecākus, kurus nebiju redzējusi divus gadus. Šeit baudām jūras veltes Sidnejas zivju tirgū.

may-2016

I was climbing a volcano in Bali in May. The sunrise at 1717 m on the Mount Batur. There will always be higher mountains ahead. // Saullēkts 1717 m virs jūras līmeņa, kāpjot Batura vulkānā Bali salā maijā. Kalniem pāri vienmēr citi kalni būs.

june-2016

June in Thailand. The reunion with brother. We learnt that Bangkok nightlife doesn’t stand a chance against us. // Jūnijs Taizemē. Kopā ar brāli pierādījām, ka varam satricināt Bangkokas naktsdzīvi.

july-2016

July: temples claimed by the jungle in Cambodia. The place reminded me that forever is a lie so it’s better to be brave with the life. // Jūlijā pētīju tempļus Kambodžā, kurus džungļi mums drīz atņems. Tas atgādināja, ka “uz mūžiem” ir melīgs jēdziens. Nekas nav mūžīgs, tāpēc labāk ar dzīvi izrīkoties drosmīgi un ne pavirši.

august-2016

August: the reunion with my beautiful sister. She is a little walking reminder of that wonderful innocence and faith in good that I used to have as a country child but lost somewhere along the road. // Augusts: laiks kopā ar mazo māsu, kas ir kā atgādinājums par to nevainīgo un labai pasaulei ticošo lauku bērnu, kāda es pati kādreiz biju.

october-2016

This September will always stay in my heart with its autumnal fog and long walks with my all times best friend Rothko who taught me unconditional love that only a happy dog can give. // Septembris paliks atmiņā ar sen neizjustu rudens miglu un garām pastaigām ar Rotko, kurš iemācīja man beznosacījumu mīlestību tādā līmenī, kādā vien laimīgs suns to var.

october-2016

In October, it was my pleasure to welcome my good French friend to Latvia. That’s when I learnt to look at my country differently and say out loud that there are many gorgeous things to be proud about here. // Oktobrī man bija tas gods uzņemt ciemos savu labu draugu no Francijas. Tad es arī iemācījos skatīties uz Latviju ar citādam acīm un teikt skaļi, ka ar daudz ko šeit lepojos.

november-2016

November: feels of fresh snow and a flying pup. Life is at its best when it’s simple. // Novembris pirmā sniega izjūta kopā ar lidojošu suni. Dzīve ir visskaistākā, kad tā ir novienkāršota.

December photo is yet to be. It is going to be a family photo at the NYE table. It hasn’t happened this way in more than seven years, and I am excited.

I might have mentioned before that I love to look for signs while traveling. I want to take one as the wish to you all for next year. It was something I read on a passing car in Hobart, Tasmania almost a year ago, “Life is too short to be anything but delusional notions about yourself.” It’s rough but it kind of sets us free. Wishing you all less you can’t, not now, not like this, we know better -less conditioned rubbish that misguides us every day. I wish more courageous victories that we all, oh so well deserve after the long ride through 2016 to our own selves. Happy New Year!

***

Decembra bilde vēl tikai taps. Tā būs ģimenes fotogrāfija, kurā mēs beidzot visi kopā.

Kādreiz varbūt minēju, ka ceļojumos man patīk vērot zīmes. Vienu tādu es ņemšu par pamatu jaunā gada vēlējumam. Es to izlasīju uz kādas garām braucošas mašīnas durvīm Hobartā, Tasmānijā: “Dzīve ir pārāk īsa, lai būtu kas vairāk, kā vien murgaini priekšstati pašam par sevi.” Iespējams, ka ne tas pozitīvākais, taču tas savā ziņā atbrīvo. Vēlu visiem tikt vaļā no “es nevaru”, “ne tagad”, “ne tā”, “es zinu labāk” un citām ierobežojošām muļķībām. Vēlu drosmīgas uzvaras, kuras mēs patiešām esam pelnījuši garajā svētceļojumā paši pie sevis 2016.gadā. Laimīgu Jauno Gadu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s